Els nostres projectes contemplen una solució de principi a fi en els diferents àmbits tecnològics i competencials i garantir un resultat que doni resposta a les necessitats reals dels nostres clients.

Els nostres enginyers tenen les habilitats i capacitats per entendre les diferents àrees empresarials i les realitats del mercat, i comprenen totes les parts que interactuen en el procés per resoldre, amb eficiència, les necessitats reals de l’entorn empresarial i de la societat. Enginyers que combinen el seu coneixement en management amb el d’enginyeria per liderar projectes i equips d’especialistes.

Enfoquem els nostres projectes és des d’un prisma innovador i emprenedor que incorpora, de forma transversal, pràctiques sostenibles i responsables. Un model per als clients que persegueixen integrar els avantatges de les noves tecnologies a una gestió innovadora i dins d’un context global.

Àmbits d’execució i competencials

Beneficis per: usuaris, organitzacions, sistemes i funcionalitats.

ESTALVI DE COSTOS OPERATIUS 100%
MILLORA DE LA PRODUCTIVITAT 100%
SATISFACCIÓ DELS USUARIS 100%
MÉS FLEXIBILITAT EN LES TEVES EINES TIC 100%

Visió de projecte i del cicle de vida

Entenem els projectes com un esforç temporal assumit per a crear un producte, resultat o servei únic, que comporta canvis beneficiosos o valor afegit per als nostres clients, col·laboradors o internament, dins d’unes restriccions d’abast, qualitat, temps i cost. Resumim gràficament la nostra visió del cicle de vida del projecte:

Cicle de vida

Nova oportunitat

Acceptació

Inici

Projecte definit

Treballs realitzats

Fi de projecte

Prevenda

Projecte

Fase 0

Gestió oportunitat

Fase 1

Llançament

Fase 2

Inici i planificació

Fase 3

Execució i control

Fase 4

Tancament