Desenvolupem línies de producte a mida tant per a sistemes basats en x86 com ARM per als nostres clients dels sectors del transport, la indústria i la seguretat.

L’enfocament en els nostres sistemes industrials és totalment modular, flexible i escalable. Els nostres serveis cobreixen:

  • Consultoria prèvia per determinar al detall dels requisits i les millors opcions de fabricació.
  • Enginyeria i el disseny del producte.
  • Creació de prototips.
  • Banc de proves.
  • Gestions per a la validació i compliment amb les normatives.
  • Personalització i branding específic.
  • Fabricació flexible dels equips.
  • Serveis logístics d’emmagatzematge i transport.
  • Serveis de garantia, manteniment i reparació.
  • Serveis de gestió del cicle de vida dels actius.

A diferència dels sistemes informàtics comercials convencionals, els nostres sistemes de producció ofereixen un llarg cicle de vida en la seva arquitectura de hardware.