POLÍTICA DE PRIVACITAT

Escuda SGSI, S.L.  protegeix les teves dades personals i et garanteix la capacitat de decisió en l’ús d’aquestes, en aquest àmbit l’organització aplica la present política de privacitat i compleix, al mateix temps, amb l’obligació d’informar a l’interessat.

Estem compromesos en protegir i respectar la teva privacitat. Aquesta política estableix les normes que aplicarem quan tractem qualsevol dada personal que ens aportis.

1.Identificació del responsable del tractament

Escuda SGSI, S.L. és una societat registrada a Espanya, amb NIF B63816078 i amb seu al carrer Gaspar Fabregas, 88-90, 08950 d’Esplugues de Llobregat, Barcelona. Telèfon: 931 931 848, correu electrònic escuda@webantiga.escuda.cat i lloc Web http://webantiga.escuda.cat/politica-de-privacitat/

2.Delegat de Protecció de dades i contacte

Escuda SGSI, S.L. no disposa de DPD ja que ni per la tipologia de dades que tracta ni per la quantitat de les mateixes no ho requereix, tot i així s’ha nomenat un responsable de seguretat, persona encarregada de protegir els drets dels interessats i supervisar i controlar l’aplicació de la regulació de la Protecció de Dades a Escuda SGSI, S.L., en cas de tenir un dubte, fer una consulta o una queixa, qualsevol persona podrà dirigir-se al responsable de seguretat mitjançant el següent correu electrònic: escuda@webantiga.escuda.cat

3. Amb quina finalitat utilitzem les dades que ens facilites?

A. Amb finalitats de compliment contractual

Per complir amb els acords en el subministrament de productes o serveis que ens contractes i poder realitzar-los segons les condicions exposades en cada cas.

B. Amb finalitats de comunicació comercial i informació basades en el teu consentiment.

Per tal de poder comunicar promocions comercials, informació de productes i novetats, convidar-lo a esdeveniments i activitats, et demanem consentiment de forma expressa, podent ser revocat de manera senzilla en qualsevol moment que ho consideris oportú.

C. Amb finalitats de seguretat i registre d’accessos basats en l’interès legítim.

Per tal de poder garantir la seguretat a les nostres instal·lacions, protegir la propietat de les mateixes, donar compliment al pla d’emergències i comunicar aspectes relacionats amb la seguretat en el treball i prevenció de riscos.

4. Cessió de dades

Les dades personals que ens facilitis seran exclusivament tractades per Escuda SGSI, S.L. i no se cediran a tercers.

Es cediran dades si tu ho demanes o autoritzes prèviament, o si, sense ser necessari el teu consentiment previ, ho requereix una autoritat legal reguladora o es fa un requeriment judicial ordenat per les forces de seguretat de l’Estat competents en aquesta matèria.

5. Períodes de conservació de les seves dades

Les dades demanades es conservaran durant la vigència del contracte o autorització i, un cop finalitzat, durant el període legal establert.

6. Transferències internacionals de dades

T’informem que en cap cas les teves dades seran tractades ni emmagatzemades fora dels límits de la Unió Europea.

7. Exercici dels seus drets

T’informem que pots exercir els següents drets de forma gratuïta, per correu electrònic a escuda@webantiga.escuda.cat adjuntant una còpia del teu DNI o document acreditatiu equivalent.

  • Accés: Consulta de les dades personals de què disposa Escuda SGSI, S.L.
  • Rectificació: Modificar les teves dades si han canviat, són inexactes o incompletes.
  • Supresió: Sol·licitud per eliminar les teves dades.
  • Oposició: Sol·licitud perquè les teves dades no siguin tractades.
  • Limitació de tractament: Sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades
  • Portabilitat: Rebre les dades facilitades per tu en format electrònic i, també, aquelles dades obtingudes durant la relació contractual amb Escuda SGSI, així com la seva transmissió a una altra organització.

Reclamacions: Si consideres que per qualsevol motiu Escuda SGSI, S.L. no ha tractat de forma correcta les teves dades d’acord amb la normativa vigent, pots dirigir-te al Responsable de Seguretat escuda@webantiga.escuda.cat que atendrà i cursarà la teva reclamació amb la màxima diligència, a més a més, si ho consideres oportú, podràs presentar una reclamació dirigint-te a l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades.

 

LSSICE

El titular de la web webantiga.escuda.cat i escuda.es, i propietari dels corresponents dominis és:

Escuda SGSI S.L. _ c/ Gaspar Fàbregas i Roses, 88-90. 08950 Esplugues de Llobregat
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona. foli 63, tom 25210, full nº B-84672. CIF B63816078