Les característiques que identifiquen la nostra organització en el mercat de l’assessoria i la consultoria de les TIC, són: l’innovació tecnològica, l’execució de projectes i la prestació de serveis de suport a organitzacions i usuaris.

El nostre principal objectiu és ajudar a les organitzacions a adoptar millores tecnològiques que els permetin continuar amb una constant dinàmica de millora operativa: estalvi de costos, augment de l’accessibilitat a la informació, una major efectivitat i flexibilitat de les eines TIC.

Amb la finalitat d’aconseguir aquest objectiu, desenvolupem i adaptem serveis i tècniques que milloren l’eficiència funcional dels sistemes informàtics a les empreses, al mateix temps que redueixen la seva despesa operativa, permetent un retorn de la inversió més ràpid.

Enfocament, propòsit i raons

La nostra missió reflexa el nostre compromís amb als més alts estàndards professionals i de qualitat: Ens apassiona oferir les millors tecnologies i serveis que, al mateix temps, permet proporcionar les eines més competitives per als nostres clients, és per això que ens definim com:

En oferir un bon servei, de principi a fi: experimentat, flexible i sense complicacions.
Només treballem amb tecnologies de prestigi, funcionals i provades. Cada solució que oferim està dissenyada per complir amb els requisits i necessitats dels nostres clients, planejada i executada amb l’afany de superar les seves expectatives. I sempre ho fem amb independència dels interessos dels “lobbies” del mercat tecnològic.
Ens mantenim en constant vigilància, buscant noves i millors maneres de fer millor la nostra feina, amb la idea d’aconseguir propostes tecnològiques i de servei més senzilles i més rendibles pels nostres clients.

Equip: el veritable valor de la companyia

Alguns dels atributs que els nostres clients i proveïdors fan servir generosament per identificar-nos són: Equip apassionat, compromès i competent. Això ens enorgulleix. Agraïm tanta amabilitat esforçant-nos diàriament en continuar oferint els nostres serveis amb qualitat i responsabilitat, sense mai baixar la guàrdia.

“Els nostres serveis, productes i solucions ens fan arribar als clients, però és la qualitat humana de cada un dels membres del nostre equip el que ens manté units amb ells”

Responsabilitat social corporativa

A Escuda procurem respondre a les preocupacions de la societat assumint el nostre rol com a impulsor TIC i desenvolupant el nostre negoci de manera ètica i responsable.

El nostre Pla Director de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) aprovat per l’organització, reafirma els valors i els principis ètics d’actuació, així com la nostra relació compromesa amb tots els grups d’interès (clients, proveïdors i els propis treballadors de la companyia). El pla s’articula en quatre línies d’actuació:

TIC responsables

TIC responsables

Gestionar l’impacte de la nostra activitat i cooperar en el desenvolupament de la comunitat.

Empresa saludable

Empresa saludable

Reforçar el sentiment de pertinença de l’equip humà com a principal actiu de l’organització.

Sostenibilitat ambiental

Sostenibilitat ambiental

Minimitzar l’impacte ambiental de les nostres activitats i les nostres instal·lacions.

Cultura RSC

Cultura RSC

Reforçar la importància de l’ètica professional, comunicant amb honestedat i transparència.

ISO26000

Responsabilitat d’una organització en els impactes de les seves decisions i activitats a la societat i el medi ambient, a través d’un comportament transparent i ètic que contribueixi al desenvolupament sostenible, inclosa la salut i el benestar de la societat; tenint en compte les expectatives de les parts interessades; la seva conformitat amb les normes internacionals de comportament, integrada a tota l’organització i aplicada en les seves relacions en el seu àmbit d’influència.