Escuda presta els seus serveis a través de quatre modalitats de contractació:

Assistència tècnica puntual SERVEIS “ON DEMAND”
Serveis d’assistència tècnica i suport esporàdic i sota petició del client. (Incidències esporàdiques, renovació de material, petites instal·lacions, etc.).
Projectes tècnics evolutius SERVEIS DE SUPORT
Projectes amb un pressupost flexible, dins d’unes magnituds econòmiques establertes. Les desviacions són cobertes per la mateixa partida pressupostària.
Projectes tècnics tancats SERVEIS D’ENGINYERIA
Projectes amb un pressupost totalment tancat, on es té la responsabilitat d’entregar claus en mà una solució, amb independència de desviacions pressupostàries.
Contractació regular SERVEIS GESTIONATS
Són projectes que contenent serveis associats a un contracte singular,___ dissenyats a mida per les necessitats de cada client.

Paquets de Crèdits de Serveis i Suport

Per a fer més fàcil i més econòmica l’adquisició de serveis d’Assistència tècnica puntual i de projectes tècnics evolutius, posem a l’abast dels nostres clients la possibilitat de pre-contractar paquets de serveis: els Credits de Servei i Suport (CSS).

La modalitat de contractació de CSS atorga els següents beneficis:

 • Preu Inferior: Un descompte, fins a un 15% sobre els preus de llista
 • Augment de l’agilitat: Prioritat de resposta en l’assignació dels nostres recursos, formalitzat per escrit, garantint el seguiment de la qualitat, rapidesa i efectivitat dels serveis prestats.
 • Fàcil i senzill de gestionar: S’obté una millora en la gestió i el control de costos dels serveis i les assistències a nivell administratiu (una sola factura inicial i un únic pre-pagament).
 • Multi-ús: Disposar dels CSS permet gaudir d’una major flexibilitat al disposar dels CSS per qualsevol tipus de servei, horari i perfil. Són molt útils en l’execució de petits projectes oberts i/o evolutius, ja que el seu valor s’ajusta a la dedicació i l’esforç real emprat pel nostre personal.
 • Seguretat eficient sota demanda: Més tranquil·litat, ja que la teva organització està coberta pel nostre suport, sense necessitat de generar costos fixos mensuals. Modalitat de contractació adequada/ideal per quan es tenen necessitats fluctuants.
 • Més sostenible i més flexible segons les necessitats: Major llibertat per contractar, segons les necessitats i la tresoreria disponible, evitant els costos fixos derivats d’un contracte de manteniment mensual.

 • Gestionable: Amb la pre-contractació dels CSS,  posem a disposició del servei totes les eines disponibles (portal web d’incidències, base de coneixement, gestió històrica d’assistències, personal tècnic i assessors assignats, estudi i auditoria inicial), amb l’objectiu de que el client final tingui un punt de partida i un seguiment detallat dels serveis prestats.

 • Mai perden el seu valor: To i que els paquets de CSS tenen un venciment amb l’any anual, però no perden el seu valor. Cada any ajustem els preus dels nostres serveis al mercat i a la idiosincràsia dels costos operatius de l’empresa, establint una nova tarifa amb quantitats que sostinguin la viabilitat i competitivitat de l’empresa. Garantim que qualsevol client que hagi pre-contractat CSS, i no els hagi consumit durant l’any, podrà conservar el seu valor econòmic per un ús posterior.

Qualsevol organització pot contractar un paquet de Crèdits de Servei i Suport (CSS). Es poden consumir tant en tasques de manteniment informàtic no periòdic, com en l’execució de projectes tecnològics planificats de curt abast i/o per a la resolució d’incidències de caràcter urgent, tot això amb costos més econòmics que els derivats del pagament sota petició.

Aquest tipus de contractació està especialment indicada per organitzacions que, ja sigui per la seva mida, o sigui per la seva infraestructura o objecte de servei, no puguin o no necessitin la contractació d’un manteniment periòdic amb costos fixos mensuals. Perquè no tenen una dinàmica de necessiti d’un suport fix mensual, de manera que només requereixen del servei segons puntes de feina molt poc uniformes dins el calendari. Tot i així, aquestes empreses desitgen assegurar-se l’ús i el benefici de la seva tecnologia amb la tranquil·litat de saber que, en cas de necessitat, ESCUDA oferirà una resposta àgil i compromesa prestant un servei pre-contractat econòmic i eficaç.

Contractació regular de serveis

Per a la contractació regular de serveis,  Escuda confecciona propostes modulars de serveis i suport, segons les necessitats singulars de cada organització. Som conscients que hem de ser flexibles amb el ventall de serveis que oferim ja que cada client és diferent, per aquesta raó hem construït els nostres contractes modularment, per lliurar dedicació i compromís a la mida dels requeriments de cada client.  Els mòduls de servei estan agrupats en tres modalitats principals de contracte: Manteniment d’actius TIC (BFR)Contractació de serveis parcial (CSP) i la Contractació de serveis integral (CSI).

Manteniment d’actius TIC (BFR)

 • Gestió de garanties de material informàtic (hardware)
 • Reparació onsite de sistemes de microinformàtica
 • Substitució onsite de sistemes i actius crítics
 • Desplegament de plataformes i imatges corporatives
Model detallat

Contracte de Serveis parcial (CSP)

 • Serveis reactius d’assistència i suport per: incidència tècnica, petició de canvi o esdeveniment no planificat
 • Serveis correctius d’assistència tècnica d’actualització
 • Gestió i cicle de vida actius TIC
 • Monitoratge de sistemes i comunicacions
 • Telemanteniment i serveis remots planificats
 • Serveis preventius onsite
Model detallat

Contracte de Servei integral (CSI)

 • Tots els serveis de la contractació de servei parcial (CSP)
 • Servei de gestió de la seguretat de la informació
 • Gestió executiva dels serveis TIC
 • Anàlisis, estudis i avaluacions de l’estat tecnològic
 • Evolució estratègica TIC
 • Control i optimització de   costos
Model detallat

Complementa el teu contracte amb els nostres serveis addicionals

Suport tècnic remot i de Help Desk/Service Desk

Contracta el nostre servei de Help Desk/Service Desk i ens convertirem en el primer punt de contacte per als teus treballadors i/o clients alhora de gestionar peticions de caràcter tècnic, resoldre problemes, i escalar aquells esdeveniments que no es puguin resoldre amb un primer nivell de suport.

Aquest servei d’assistència et dóna la llibertat per centrar-te en les teus objectius prioritaris. Mentrestant, nosaltres resoldrem els problemes quotidians,  vetllant per la satisfacció dels seus empleats i/o clients  i proporcionant una experiència de help desk sense comparació.

Treballem amb indicadors de qualitat de servei exigents i amb sistemes de control BONUS/MALUS.

Coordinació i interlocució tècnica amb proveïdors tecnològics

En molts casos és necessari coordinar diversos proveïdors de tecnologia per assegurar que els projectes interns s’executen en sintonia amb l’objectiu final i amb la total col·laboració de les parts implicades.

Amb el nostre servei de coordinació i interlocució tècnica ajudem a gestionar la resta de proveïdors (comunicacions, seguretat, automatització, aplicacions de negoci) del client, assegurant que s’assoleixen els nivells de qualitat desitjats i necessaris per a l’èxit dels projectes tecnològics.

Serveis de guàrdia 24×7 OnCall (SOC)

Amb el nostre Servei On Call (SOC) estenem la nostra assistència a horaris ininterromputs de recepció, atenció i resolució d’incidències, per assegurar la disponibilitat i la atenció sobre actius informàtics i funcionalitats tecnològiques que es consideren crítiques. D’aquesta forma també ajudem als departaments d’informàtica a cobrir baixes, períodes de vacances i festius dins dels seus models de contingència propis.

El nostre objectiu es lliurar una resposta prioritària i àgil amb la nostra disponibilitat total de recursos tècnics d’alta capacitat i amb un alt coneixement documentat dels entorn TIC de l’organització (actius informàtics físics i funcionalitats que depenen de ells).