Els nostres serveis de Gestió TIC contemplen totes aquelles accions d’assessoria tècnica i gestió els objectius finals de la qual són:

0% Resultats
Enquadrar les necessitats d’evolució de les funcionalitats tecnològiques al servei dels resultats del negoci.
0% Previsió
Evitar realitzar només accions tècniques reactives davant les possibles incidències que sorgeixin
0% Satisfacció
Assegurar que els teus usuaris gaudeixen de les millors eines tecnològiques

Amb els nostres serveis de gestió TIC, assegurem la continuïtat en l’ús de les eines tecnològiques i, al mateix temps, t’ajudem a planejar una estratègia de competències evolutiva per l’explotació de les tecnologies relacionades amb els sistemes d’informació.

Treballem la tecnologia en sincronia amb les teves necessitats. Així pots dedicar més temps al teu negoci, amb la tranquil·litat i confiança que es té quan totes les funcionalitats evolucionen en harmonia. Preparem la teva tecnologia per donar resposta als reptes del futur.

Serveis de suport i assistència tècnica a Actius i Usuaris

Proporcionem serveis tècnics de suport d’infraestructures informàtiques, tant sota demanda com planificats. Ens fem càrrec de les seves incidències, tant de maquinari com de programari, mitjançant serveis d’assistència remota i monitorització o, també, de manera presencialment a les teves instal·lacions.

Els nostres serveis s’emmarquen dins de polítiques predefinides, segons el cicle de vida dels actius.

  • Personalitzacions específiques de desplegaments i actius tecnològics
  • Localització, retirada i destrucció d’actius (complint amb les normatives aplicables)
  • Manteniment i assistència tècnica, tant remota com en les instal·lacions dels nostres clients.

Serveis de suport i assistència tècnica de sistemes i comunicacions

Els serveis de suport especialitzat en sistemes i comunicacions es configuren a mida segons les necessitats de prestació de servei i contingència de cada organització.

Donem un servei singular i fet a mida sobre les necessitats de manteniment, disponibilitat i contingència, en sistemes d’infraestructures de centre de dades (plataformes servidores, bases de dades, emmagatzematge compartit, plataformes de virtualització, VDI, sistemes crítics d’accessibilitat, sistemes de protecció d’amenaces perimetrals, i comunicacions WAN i LAN de gran rendiment.

  • Servei de monitorització i suport remot de sistemes: Serveis de gestió remota i monitorització activa de sistemes crítics proporcionats per personal tècnic especialista i altament qualificat.
    Actuem remotament sobre les incidències en sistemes crítics, complint amb les polítiques de contingència i de continuïtat de negoci de les organitzacions.
  • Suport de sistemes OnSite: Servei ON SITE d’atenció, suport i gestió de sistemes i comunicacions. Configurem els serveis a mida per donar una assistència altament qualificada a infraestructures crítiques i complexes.
    Articulem el nostre servei mitjançant un conjunt d’accions preventives, correctives, reactives i evolutives que asseguren la disponibilitat i el correcte funcionament dels sistemes crítics.

El teu control i les teves opcions

Posem a la teva disposició les eines tècniques necessàries perquè puguis fer un seguiment en temps real de les incidències de la seva xarxa informàtica. En tot moment, els nostres clients tenen el control sobre els serveis proporcionats.

El compromís i el vot de confiança que els clients dipositen en els nostres serveis és un valor que es guanya dia a dia: som flexibles i no obliguem als nostres clients a signar contractes de llarga durada. D’aquesta manera, els clients sempre se senten lliures.