Les necessitats de cada organització respecte a la seguretat de la informació són molt diverses, és necessari alinear les mesures i salvaguardes que s’apliquin en base als objectius del negoci i al compliment legal vigent, al mateix temps que es minimitza el risc i s’assegura la funcionalitat de les aplicacions i les dades associades.

Tenim les certificacions CISA, CISM ,CRISC i CGEIT, un fet que avala la nostra feina en matèria de seguretat.

En relació a la gestió de la Seguretat, a Escuda realitzem les següents tasques:

  • Anàlisi de riscs.
  • Plans de continuïtat de negoci o estrictament tecnològics.
  • Implantació de certificacions PCI (per a plataformes de pagament)
  • Auditories de seguretat basades en qualsevol estàndard.
  • Projectes per donar un alt nivell de seguretat a comunicacions, dispositius mòbils, emmagatzematge o intercanvi de dades.
  • Investigació de fets que atemptin contra la seguretat dels nostres clients.
  • Implantació de sistemes de gestió de la Seguretat de la Informació (SGSI-ISO 27001)
  • Implantació de controls o bones pràctiques basades en la segona part de la ISO 27001
  • Implantació de mesures de govern de les Tecnologies de la Informació.
  • Disseny de solucions de Seguretat perimetral, IDS, IPS, col·lecció de “logs”, concatenació d’esdeveniments, monitoratge i gestió d’alarmes de seguretat tecnològica o de negoci.