La formació sobre les infraestructures està enfocada a l’ús, instal·lació, configuració i manteniment de tecnologies, sistemes i comunicacions. Així mateix, realitzem formació sobre el correcte ús de funcionalitats TIC al servei d’organitzacions i usuaris.

100%

Expertesa singular

Formació específica de llarga durada on es realitzen exercicis pràctics i examens oficials per obtenir una credencial determinada.

75%

Capacitats específiques

Comprendre i avaluar estratègies de gran impacte. Per exemple, formacions en mesures de Green IT i hàbits sostenibles en l’ús de la tecnologia.

50%

Habilitats tècniques

Formació concisa sobre una matèria concreta d’un àmbit molt tècnic. Permet completar una destresa molt singular respecte de l’operativa d’un producte / funcionalitat.

25%

Training

Nivell formatiu bàsic orientat a perfils no tècnics. Formació dissenyada per a que un col·lectiu acotat millori ràpidament la compressió i maneig de les seves eines tecnològiques.