La sostenibilitat i viabilitat de les empreses està cada dia més supeditada al correcte ús de les tecnologies de la informació. L‘avantatge competitiu rau en la correcta evolució tecnològica de la companyia i en la capacitat dels seus col·lectius per comprendre les dinàmiques de canvi constants.

Durant els últims anys, les organitzacions s’han trobat en un difícil punt d’inflexió marcat pels nous reptes que presenta l’actual clima socioeconòmic i polític.

La innovació en les tecnologies de la informació està transformant tot l’ecosistema de les empreses. La ràpida adequació de les organitzacions a aquestes transformacions, fa que es posicionin en avantatge enfront de la competència.

Alguns indicadors que es poden trobar en qualsevol organització són:

 • Necessitat d’augmentar la capacitat productiva de totes les àrees de l’organització.
 • Internacionalització dels negocis (exportacions, sinergies, nous mercats amb major capacitat d’inversió i menys saturació…).
 • Gestió del canvi estructural: en les organitzacions es dilueix el model “jerarquitzat” i entra, de mica en mica, un nou model organitzatiu més lineal i col·laboratiu, que promou la innovació i la creativitat col·lectiva i individual.
 • Congelació del crèdit: les inversions es queden en “stand by”. Contenció de la despesa: s’han de reduir les despeses operacionals. Més amb menys!
 • Reducció dels beneficis: produïr la entrada en els mercats de nova competència amb cultura i dinàmiques “low cost”
 • Adopció de polítiques de responsabilitat social corporativa, que donen resposta a la demanda d’un mercat cada vegada més sensibilitzat amb la sostenibilitat global i que busca credencials eco-ambientals en les seves organitzacions.
 • Adopció de noves mesures de seguretat, que donen resposta a les exigències legals derivades de l’explotació de dades.
 • Importància de la formació dels treballadors com a accelerador de la generació de valor. L’agilitat en l’ús de les funcionalitats tecnològiques que la companyia posa a disposició dels individus, amb vista a augmentar la competitivitat de l’empresa. Estratègies que possibiliten la retenció del talent i la correcta rendibilització d’aquesta font de valor.
 • Incertesa conjuntural fruit de la volatilitat i aparent fragilitat dels mercats financers.

En la majoria dels reptes exposats anteriorment, hi ha un factor comú, que tot i no ser l’únic, resulta imprescindible per aconseguir l’èxit: el correcte ús de la tecnologia com a eina competitiva.

Adequació al model cloud

Ús sostenible de la tecnologia

Ús del programari open source

Seguretat com a procés

Adequació al model cloud

Tant si vols externalitzar el correu electrònic com si creus que la teva empresa està preparada per migrar a un CRM allotjat: et podem ajudar!

En l’última dècada hem estat testimonis d’un dels canvis més dràstics en la forma d’explotar dades i aplicacions: la computació a internet.
La ràpida adopció d’eines de virtualització, la millora de les comunicacions i l’explosió de la Web 2.0, està fent possible que les organitzacions puguin considerar una gran part de la seva informàtica com una “utility”.

Les diferents plataformes de cloud computing ofereixen, en pagament per ús, capacitats flexibles i elàstiques de computació i emmagatzematge: recursos físics accessibles a través d’Internet, seguint un model de contractació basat en la demanda justa i necessària en cada moment.

Els nostres serveis ajuden als nostres clients a comprendre, quantificar les millores i prendre la decisió de migrar a la computació a internet.

Podem preparar les infraestructures per a la realització d’una futura migració a plataformes de Cloud Computing amb el mínim impacte en el mateix dia. La computació al núvol suposa disposar d’accés universal a les dades i aplicacions, a través d’un servei centralitzat, podent ser aquest; extern de multipropietat (Cloud Públic), extern dedicat (Cloud Privat), intern (Cloud On Premises), o híbrid (Extern / Intern i / o Públic / Privat).

Podem oferir respostes a:

 • Entorn per a crear o allotjar les teves aplicacions sense necessitat de mantenir o controlar els recursos emprats (Hostig Microsoft Azure, Google AppEngine).
 • Entorn de recursos gestionables de computació (OpenStack).
 • Aplicatius i funcionalitats ofertes com serveis accessibles des del web (G Suit, MS Office 365, Salesforce CRM, Zoho Project, etc.).

Escuda li ofereix serveis d’assessoria, prescripció, parametrització, manteniment i evolució d’aplicacions tradicionals cap a models d’ús Cloud Computing.

Ús sostenible de la tecnologia

En l’actualitat, les organitzacions han començat a veure els beneficis de l’aplicació de tecnologies sostenibles més enllà de la pròpia explotació de la informació. És per això que s’articulen les tècniques de Green IT, per fomentar l’estalvi de costos operatius, assegurant un impacte menor en l’entorn natural i augmentant la productivitat de qualsevol procés empresarial (IT for Green o Green IT 2.0).

Així, una organització que adopti polítiques i pràctiques “Green” mitjançant l’ús de tecnologies sostenibles, està apostant per un futur més responsable i ètic amb els recursos econòmics i ecològics.

Els principals beneficis que s’aconsegueixen amb l’ús eficient de les funcionalitats informàtiques i l’evolució cap a tecnologies sostenibles són: maximitzar la viabilitat econòmica de l’evolució tecnològica, assegurar els deures socials i el compliment de les regulacions legals, i minimitzar l’impacte ecològic de les organitzacions en el medi ambient.

Canviar els nostres processos i la nostra operativa per “pintar de verd” les nostres organitzacions és un procés evolutiu que comporta nous reptes tant procedimentals com econòmics.

Les organitzacions es veuen obligades a augmentar el valor de la “sostenibilitat” en el disseny de nous productes i serveis, mitjançant l’articulació de dinàmiques que allarguin el cicle de vida dels actius, millorant la gestió de les deixalles electròniques (optimitzant el reciclatge), i sense comprometre les eines de treball ni la competitivitat en els mercats.

Un altre dels grans desafiaments a què s’enfronten les organitzacions consisteix en mantenir una actitud sostenible, propera a la realitat, amb la gestió adequada dels canvis en l’organització i prenent iniciatives sostenibles genuïnes.

Escuda estudia constantment el mercat tecnològic per adoptar les mesures i tècniques que ajudin a les organitzacions a reduir costos, millorar funcionalitats i contribuir en el compliment dels deures socials. El nostre objectiu és accelerar l’adopció d’avantatges competitius en les organitzacions, al mateix temps que ajudem a definir una estratègia evolutiva amb objectius i resultats tangibles a curt, mitjà i llarg termini.

 • A curt termini: reducció de la despesa energètica mitjançant la gestió energètica en el CPD (i l’adopció de tècniques de virtualització). Reducció de la despesa energètica en el parc d’equips, com també en la compra de material informàtic sostenible (Thin Clients, equips de llarg cicle de vida) , juntament amb el reciclatge ètic del material informàtic en desús.
 • A mig termini: ajudem a millorar la utilització de la tecnologia per estalviar costos en l’operativa general de l’organització, implementant mesures de reducció de paper, models de teletreball, telepresència i de col·laboració a distància). Realitzem canvis graduals, que estableixin unes bases consistents per facilitar l’acollida efectiva de solucions flexibles y més sostenibles (Cloud Computing, XaaS).
 • A llarg termini: implementem nous processos i mesures que, mitjançant l’ús de tecnologies TIC Sostenibles, permetin a l’organització evolucionar cap a un fons de negoci més ètic i social, avançant en l’aportació de productes i de serveis més respectuosos amb l’entorn socioeconòmic i mediambiental.

Un nou model productiu alineat amb la responsabilitat social corporativa de les empreses, i que, al seu torn, ens permeti ser més competitius!

Ús del programari open source

El ventall actual de programari lliure disponible permet cobrir moltes de les necessitats de qualsevol organització.

Mitjançant la nostra assessoria en l’ús d’aplicacions Open Source ajudem als nostres clients a estalviar costos de llicències i, al mateix temps, a apreciar el valor real d’aquest tipus de solucions. Moltes vegades es desconeix l’existència o la potència de les eines Open Source i, per tant, nombroses empreses acaben adquirint programari comercial quan no sempre és la millor opció, ni tampoc, la més econòmica.

Tenim àmplia experiència en solucions de programari lliure i en solucions comercials. Sempre assessorarem sobre les opcions disponibles de codi lliure.

Podem ajudar en la implantació, gestió i manteniment de la mateixes, sense arribar a comprometre en cap cas la viabilitat de la funcionalitat requerida.

Seguretat com a procés

Compleixen les meves dades amb la normativa de seguretat vigent ? Els meus sistemes estan preparats per detectar un intent de suplantació d’identitat ? Si ocorre un error dràstic dels meus sistemes, en quant temps puc recuperar la informació i disposar de les eines de treball ? Puc recuperar les meves dades si perdo el meu portàtil?

La seguretat informàtica és un dels temes més importants a tenir en compte en l’explotació de qualsevol sistema d’informació.

Fa relativament poc temps, només es parlava de salvaguardar les dades (back up). Actualment, s’ha incrementat substancialment la importància de l’àmbit afectat per la seguretat informàtica, plantejant nous reptes en les àrees de disponibilitat, integritat, confidencialitat, autenticitat, consistència i conformitat amb la legalitat aplicable.

La seguretat es basa en mitigar el risc de les amenaces, corregir vulnerabilitats i preveure nous riscos.

Estem envoltats de dades i informació en el conjunt de la societat del coneixement, i accedim a ells des de múltiples dispositius. Si ens parem a pensar-hi, fem servir i intercanviem quantitats ingents d’informació cada dia, a una velocitat de vertigen.

Hem de tenir en compte que els riscos també han crescut exponencialment. A Escuda, entenem molt bé les implicacions que comporta la materialització de les amenaces sobre les dades i les comunicacions. Per sort, també sabem com donar la millor assistència creant l’entorn més segur per a protegir la informació del teu negoci.

A Escuda parlem de la “SEGURETAT unificada”, perquè tenim una visió global de les amenaces existents, els processos interns que poden comprometre la seguretat del teu negoci i el grau d’implantació de les tecnologies que s’utilitzen per combatre aquestes amenaces.

 • Seguretat en l’accés i l’ús de la informació
  Fem servir tècniques d’encriptació de les dades, auditories d’accés als mateixos, gestió d’identitats, i prevenció de fuites d’informació. Posem especial èmfasi a assegurar que la informació sigui només accessible a qui li correspongui.
 • Back up i salvaguarda de la informació
  Implantem les mesures necessàries per salvaguardar periòdicament la informació que anem creant, d’una forma segura, automatitzada i de ràpida recuperació. En el cas d’un esborrat accidental o algun tipus d’incidència relacionada amb la informació, puc recuperar les meves dades ràpidament?
 • Disponibilitat de serveis, sistemes i aplicacions
  Dissenyem plans de contingència per assegurar-nos que les eines i configuracions, personalitzades per crear i tractar les dades, estiguin sempre disponibles i / o siguin recuperades d’una manera totalment operativa. Si em cau un portàtil i com a conseqüència de no em funciona, puc seguir treballant amb una altra màquina? Tindré disponibles les aplicacions del meu negoci en minuts?
 • Seguretat perimetral de l’accés a les xarxes (NAC)
  Una gran part de les amenaces a les que estan exposades les organitzacions, provenen d’Internet. Protegir les nostres comunicacions mitjançant un tallafocs avançat, o un sistema UTM, ens pot estalviar molt temps en tasques d’eliminació d’spam o codi maliciós.
 • Recuperació davant de desastres i centres de suport
  De vegades, fins i tot amb la confecció de bones polítiques i l’ús d’eines avançades destinades a protegir les nostres dades, podríem perdre la informació o la disponibilitat de la mateixa causa d’una fallada de seguretat. Per evitar aquest possible escenari, hem de dissenyar un pla de recuperació que asseguri una posada en marxa àgil dels mecanismes i sistemes de suport. Per per donar resposta a aquests casos concrets comptem amb Micro CPDs Mòbils, capaços d’albergar la infraestructura necessària per donar continuïtat al teu negoci.
 • Gestió de dispositius mòbils
  Una tauleta Android, un iPad, un smartphone Android (o iOS), són dispositius que estan aconseguint una gran acceptació en entorns empresarials. Aquestes noves plataformes necessiten, igual que els ordinadors d’escriptori i els portàtils, d’unes polítiques de sistemes que millorin la gestió dels mateixos. Alhora, requereixen de mesures de seguretat que evitin la fuga d’informació o la intromissió de mirades malintencionades. En ser plataformes relativament noves, hem de tenir especial precaució en utilitzar-les en entorns segurs.