Aquestes aplicacions tenen per objectiu millorar l’operativa i l’accessibilitat a les aplicacions Windows, Linux i a l’entorn WEB de les organitzacions.

En molts casos, l’objectiu que es persegueix és millorar l’experiència dels usuaris en l’explotació d’una eina, simplificant interfícies d’accés i afegint funcionalitats noves, donant resposta a les necessitats úniques de cada client.

Personalització, optimització i millora de funcionalitats existents

Tenim la capacitat de millorar aplicacions, funcionalitats i software existent, en molts casos Open Source, afegint-hi funcions addicionals o noves visualitzacions d’informació rellevant. Encarem amb garanties el següent tipus de projectes:

  • Creació d’entorns web que milloren l’accessibilitat a informació continguda a altres aplicacions de tercers.
  • Modificació d’aplicacions, afegint funcionalitats com llistats, gràfics, entorns d’administració i utilitats a mida.
  • Creació d’informes automatitzats d’estat, rendiment i operació d’aplicacions estàndard d’ús comercial.
  • Modificació i millora dels mètodes d’autentificació entre aplicacions i entre aplicacions i usuaris.

Integració d’aplicacions i migracions entre plataformes

Sovint ens trobem aplicacions o entorns diferents que tenen necessitat de comunicar i traspassar dades i no és possible fer-ho amb les eines existents, ja sigui per incompatibilitat o per que els fabricants no han desenvolupat un procediment que ho permeti. Així mateix, quan un client decideix substituir una aplicació per una altra que és diferent, normalment el seu objectiu és traspassar el màxim de dades a la nova aplicació. En casos com aquest, ens trobem que hem de desenvolupar ponts i connectors a mida per traspassar i/o migrar dades entre aquestes aplicacions sense comprometre la integritat de les mateixes.

Desenvolupament a mida

Estem convençuts que el mercat informàtic, els seus fabricants i el conjunt d’integradors de solucions, generen centenars de possibles respostes al 99% dels reptes que se’ls hi presenten a les organitzacions. No obstant això, sabem que hi ha un percentatge de reptes tecnològics que no han estat resolts per les solucions existents al mercat. En altres casos, la clau es troba en una barreja de petites utilitats que, implantades en un ordre determinat, resolen el problema original, tot i que puguin resultar difícils de trobar i personalitzar. De vegades, degut a la dificultat de la implantació o per la gran envergadura respecte a la gestió del canvi que podria comportar el projecte.

En altres casos es dona que la situació de que el mercat no té resposta i no hi ha ni el producte ni el servei que una companyia precisa per a una necessitat determinada. Així, veiem que encara hi ha espai per a desenvolupar solucions a mida, fruit del pensament lateral, la imaginació i la creativitat.

No volem que els nostres clients rebutgin cap idea per desconèixer si és tecnològicament viable o per la sensació de que és impossible dur-la a terme. Volem ajudar-los a trobar la solució tecnològica més viable, més econòmica, que permeti satisfer la necessitat inicial de l’organització, encara que s’hagi de desenvolupar a mida.