Infraestructures

Funcionalitats

Explotació

Seguretat

Infraestructures TIC

 • Solucions de plataforma servidora i emmagatzematge (servidors, emmagatzematge compartit, virtualització, recuperació de desastres i continuïtat de negoci).
 • Xarxes IP (LAN, WAN i wireless) i instal·lació de cablejat estructurat.
 • Deslocalització i desplegament d’infraestructures (Cloud computing hibrid i privat).
 • Xarxes ethernet i wireless, routers-mòdems, radioenllaços, balancejadors, M2M.
 • Balanceig i multi-gestió de comunicacions (HSPDA +, LTE, fibra, satèl·lit, xDSL).
 • Infraestructures d’escriptori, virtualització d’escriptoris i thin clients.
 • Building automation i gestió energia.
 • Monitorització mediambiental i energètica.

Funcionalitats TIC

 • Integració d’aplicacions de negoci amb eines comunes (CRM, ofimàtica, correu…).
 • Impressió i digitalització de documents.
 • Optimització de correu electrònic, calendari i gestió de contactes.
 • Desplegament de llocs de treball i d’entorns productius per a usuaris.
 • Videoconferència, telepresència, teletreball i mobilitat.
 • Missatgeria unificada i entorns col·laboratius web.
 • Infraestructures de gestió dels dispositius mòbils-MDM-MAM.
 • Integració de canals d’accessibilitat amb plataformes smartPhone en Android, iOS i Windows Mobile.

Explotació TIC

 • Adequació a l’adopció de serveis gestionats (help desk, service desk, manteniment evolutiu i gestió de la qualitat dels serveis IT).
 • Formació a usuaris en l’ús i millora de les eines tecnològiques.
 • Mesura de la conformitat, seguretat i compliment amb la legalitat en el tractament de les dades.
 • Mesura i control del consum energètic provocats per l’explotació dels recursos informàtics.

Seguretat TIC

 • Compliment amb la legislació vigent en la gestió de les dades.
 • Auditories, estudis i avaluació de la seguretat informàtica.
 • Sistemes de back up i de salvaguarda de la informació.
 • Gestió de l’encriptació de sistemes informàtics.
 • Disseny, implementació i gestió de sistemes de contingència.
 • Gestió de credencials i identitats.
 • VPN (SSL VPN i IPSec).
 • Protecció i gestió unificada perimetral d’intrusions, antivirus, antispyware i antispam, filtrat web, gestió d’ample de banda, control i visibilitat d’aplicacions.